Rozhovory


V tejto rubrike si môžete prečítať Dankine duchovné rozhovory. Možno pri tom čítaní viac pochopíte,  čo prežíva Danka v určité dni a akú odpoveď jej dáva Pán Ježiš. Nech Vás Boh žehná.

 

3.5.2018 o 15:20 hod 

Danka

Pane Ježišu, mám príšerné bolesti hlavy, mám pocit, že asi to bude veľmi vážne keď ma táto bolesť trápi už tak dlhé obdobie. Neviem, čo sa so mnou deje. Takto nedokážem pracovať na Božom poli, nakoľko táto bolesť mi bráni vnímať to, čo práve robím. Viem, že túto bolesť mám obetovať za toto Dielo a taktiež za duše v očistci, no ja som veľmi slabá a bez Tvojej pomoci márna moja snaha.

Ježiš 

Moja milovaná Danka, je veľkou pravdou, čo si práve teraz povedala, že bez mojej pomoci nič nezmôžeš. Preto zakaždým prichádzam a požehnávam Teba aj  všetkých ostatných, aby ste mali dostatok síl na plnenie Božích prikázaní, ktoré som dal tomuto svetu.

Páči sa mi keď svoje utrpenie a bolesť obetujete za duše v očistci a toto Dielo, ktoré som započal na tejto zemi. Týmto aktom lásky a veľkou obetou, robíte radosť nielen mne, ale aj mojej milovanej matke, ktorej nedokážem nič odmietnuť keď oroduje za tých, ktorí ju prosia o pomoc.

Touto obetou za duše v očistci, zotierate z očí slzy,  mojej matky a môjmu srdcu, to zakaždým prináša veľkú radosť. Pokoj s Tebou a so všetkými, ktorí počúvajú slová večného Pastiera. Amen.

Danka

Keď som to dopísala, moja bolesť hlavy, úplne prestala. Vďaka Ti Pane Ježišu.

26.4.2018 o 12:30 hod

Danka

Pane Ježišu, neviem čo sa to so mnou nehodnou deje. Moje oči sú neustále zaliate slzami. Trvá to už dosť dlho. Toto čo prežívam, je pre mňa veľmi ťažké, nakoľko mi to zabraňuje v písaní a taktiež mám problém pri čítaní. Odpusť môj milovaný Ježiš, že Ťa stále niečím otravujem len by som chcela pochopiť ten môj plač a tie nekonečné slzy. Ak je to Tvoja vôľa z láskou to prijímam a prosím Ťa o odpustenie, že som tak slabá, ale bez Tvojej pomoci som ničím len malou nepatrnou kvapkou v mori.

Ježiš

Moja milovaná Danka, je to presne tak ako hovoríš, že bez mojej pomoci je človek veľmi slabý, ba priam ničotný v svojej slabosti a hriešnosti, no mnohí si to vôbec neuvedomujú a kráčajú svojou cestou, ktorá vedie k duchovnej záhube. Nad týmito Božími deťmi plače celé nebo. Aj moje oči sú neraz zaliate slzami nad konaním tohto sveta. Len cez orodovanie mojej milovanej Matky a taktiež všetkých vašich orodovníkov sa zmilúvam nad týmto svetom, ktorý mi tak veľmi ubližuje a posmešne sa vyjadruje o mojom Božstve. Moja milovaná pýtaš sa ma prečo máš toľko slz vo svojich očiach? Preto, lebo nevesta sa predsa nemôže radovať, keď jej ženích znovu veľmi trpí a jeho oči sú zaliate slzami. Pokoj s Tebou. Ježiš.

Danka

Ježišu, môj milovaný, o jedno ťa prosím, nenechávaj moju dušu v tejto neopísateľnej bolestí. Nechcem a ani nedokážem vyjadriť slovami, ako mi teraz veľmi chýbaš. Cítim vo svojej blízkosti len nepriateľa ľudských duší. Bože kde si! Prosím, príď mi na pomoc. Je to na nevydržanie. Celý chrbát ma nesmierne páli, je ako zapálená fakľa. Pane, bez Tvojej pomoci to nedokážem uniesť. Tá preukrutná bolesť ma zráža k zemi. Ježišu, prosím neopúšťaj ma. Hovor na mňa. Hovor Ježišu. Chcem počuť, tvoj nežný hlas plný lásky, milosrdenstva a pokoja. Už nechcem byť opustená.

Ježiš

Moja milovaná len slobodne píš, čo ti teraz poviem. Dnes som Ti dal pocítiť veľkú opustenosť a taktiež neutíchajúcu bolesť, ktorú cítim zakaždým, keď tí, ktorých som si povolal do služby mi nevzdávajú úctu, ktorá mi prináleží.

Napriek tomu, že som ich obdaril veľkými milosťami, zabúdajú na svojho Spasiteľa a s pohŕdaním a nevierou pristupujú k posvätnému miestu, ktoré v nich vyvoláva nepokoj a v mnohých svetské lákadlá, ktoré mi spôsobujú bolesť.

Zabúdajú na chvíľu, kedy nebo zostupuje na zem a všetci anjeli, archanjeli, svätý aj duše v očistci mi vzdávajú úctu, lebo prichádza na zem ten, ktorý je Všetko vo všetkom.

Nemôže mať radosť z môjho príchodu ten, ktorý neverí, že chlieb sa premení na moje telo a víno sa premení na moju presvätú predrahú krv. Keď neuveria, naveky budú cítiť tú opustenosť, ktorou teraz naplnili moje srdce. Amen

Danka

Pane a prečo cítim tu neopísateľnú bolesť mojej chrbtice a to prestrašné pálenie, ktoré sa nedá zniesť.

Ježiš

Na tvoje ramená si si nasadila kríž, ktorý nesieš za služobníkov oltára. Za tých, ktorí zabudli nato, čo znamená obeta, pôst a pokánie. Za tých, ktorí namiesto hľadania stratených ľudských duší, hľadajú veci pominuteľné a namiesto evanjelizácie sú im milšie reči úlisné.

Moja milovaná, to pálenie je tvojou bolesťou po bičovaní tých, ktorí neznesú pravdu, ktorú o mne hovoríš, lebo vo svojej pýche nedokážu prijať to, že žene som dal milosť len preto, lebo mnohí z nich odmietajú pravdy evanjelia a prekrúcajú to, čo by pre nich malo byť sväté. Amen.

 

23.2.2018 o 16.30 hod

Danka

Pane Ježišu, dnes na mňa doľahol veľký smútok. Som úplne vysilená. Nechcem sa sťažovať len Ti chcem povedať, že si mi dnes veľmi chýbal. Namiesto sv. omše som hodinu presedela v čakárni pred ambulanciou.  Dnes som Ťa neprijala a až teraz si v chorobe začínam uvedomovať ako veľmi Ťa milujem a ako veľmi chýba každodenná Eucharistia tým, ktorý ležia na nemocničnom lôžku

Ježiš

Moja milovaná Danka, netráp sa preto. Chcem Ti povedať, že dnes za Teba prosilo veľmi veľa ľudí a mnohý obetovali sv. prijímanie za Teba. Keby si nebola chorá, nikdy by si sa to nedozvedela, koľko ľudí prosí za toto Dielo ale aj za Teba, lebo Ty si tá, ktorá do temnoty srdca, vnáša svetlo pravdy tým, ktorý chcú zmeniť svoj život a ktorý túžia po mojej nekonečnej láske.

Danka

Pane Ježišu, neviem, čo som urobila ale zatvárajú mi ústa, už nemôžem byť Tvojím slobodným dieťaťom, ktoré zapožičiava hlas tomu, ktorý je Všetko vo všetkom.

Ježiš

Moja milovaná, každé trápenie, každý bôľ a trpkosť žlče, ktorou ťa moji protivníci napájajú, zver do mojich presvätých predrahých rúk. Nič sa neboj moja milovaná, lebo jedného dňa, príde čas zúčtovania a všetci okúsia moju spravodlivosť. V Božích veciach, nachádzajú kúkoľ a zabudli nato, že im ten kúkoľ pretŕča cez ich vlastnú hlavu. Ostávaj v pokoji.

16.2.2018 o 15.00 hod

Danka

Ježišu môj, koľké nástrahy číhajú na náš život. Koľko zvodov diablovho mámenia zahaľuje človeku svetlo Božej tváre.

Cez rôzne nečisté obrazy a vábenie sa temnota vkráda do srdca človeka a pod rúškom klamstva sa človek, mnohokrát ani nevie ako, dostáva do osídiel zlého ducha.

Ako v okovách bojuje duša s prenasledovateľom, ktorý číha v úkryte, aby od Boha stiahol jednu dušu po druhej. Opantáva nás sladkými rečami a našepkáva, že hriech, vlastne ani nie je hriechom.  Hovorí nepravdy, aby zmiatol dušu do tej najhlbšej temnoty. Chce zničiť aj ten najmenší plamienok Božej lásky, ktorý ešte horí v srdci človeka.

Tá beštia, nás denne prenasleduje a mnohokrát, nám ani nedá v pokoji usnúť. Diabol útočí na naše myšlienky a o tebe Pane Ježišu, hovorí nepravdy. Klamár jeden! Hrozný jed vychádza z jeho tlamy, ktorý usmrcuje tých, ktorí sa podávajú Jeho vôli.

Ježiš

Veru hovorím Ti moje milované dieťa, beda tým, ktorý okúsili sladkosť Božej lásky a pre hriech, zabudli na Boha.

Beda tým, ktorý svoj hriech neoľutujú ale podávajú sa márnostiam tohto sveta. Veru hovorím Ti na všetkých tých, padne môj hnev a moje rozhorčenie!

Prídem a budem súdiť zem ako spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmení vencom slávy, ktorý ich čaká v nebesiach a zlých potresce podľa ich svedomia a vedomia. Každý dobrý skutok zapíšem do knihy pravdy a každé utrpenie pre moje meno, zapíšem do knihy mučeníkov.

Všetko má svoj poriadok a všetko dovrší čas poznania toho, čo hovorím. Buď silná, moja milovaná a v každej bolestí sa priviň ešte viac k Môjmu Božskému srdcu, ktoré Ti dá pocítiť veľkú ochranu a plnosť mojej bezhraničnej lásky. Amen.

Danka

Ježišu môj, ale náš boj je nepretržitý a veľmi silný. Len Ty môj milovaný Ježišu nás môžeš zachrániť z okov záhrobia, ktoré nás ťahajú hlboko do priepasti tej najhlbšej prázdnoty.

Naplň nám srdcia svojou láskou a daj, aby sme nikdy nestratili duchaprítomnosť a vedeli rozoznať dobré od zlého, lebo diabol útočí aj na duše ľudí, ktoré žijú v posväcujúcej milosti.

Daj nám Pane pokrm v pravý čas, aby Tvoje Svetlo zahalilo tmu, ktorá sa nás chce za každú cenu zmocniť.  Túžim byť úplne malým dievčatkom a  tento život,by som chcela žiť bezstarostne.

Ježiš

Moja milovaná, veď ty už si, moje dievčatko o ktoré sa denne starám a svojím anjelom som dal príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Moja náruč je otvorená pre všetky deti tohto sveta.  Veríš mi?

Danka

Áno Pane verím a už sa ničoho nebojím.

3.2.2018 o 15.00 hod

Danka

Môj milovaný Ježišu, ani neviem ako začať, ale prv než sa Ti vyžalujem, chcem Ti povedať ako Ťa veľmi milujem. Napriek mojej úbohosti a slabosti, dôverujem Tebe môj Pane, že mi dáš dostatok síl nato, aby som plnila Tvoju svätú vôľu. Tebe Pane môj, nič nie je nemožné, preto Ťa ponížene prosím o silu a taktiež o miesto v Tvojom  milujúcom Božskom srdci.

Bola som ako rozbitá váza a Ty si tú vázu nežne zobral do svojich presvätých rúk a pomaly si začal túto vázu úlomok po úlomku lepiť svojou spaľujúcou láskou.

Váza je už celá! Nevidieť na nej žiadny prilepený úlomok, nakoľko si ma celú ponoril do tej najspaľujúcejšej pece. Ponoril si ma do hĺbky svojho nekonečného milosrdenstva a dal si mi pocítiť nehu Tvojej spaľujúcej lásky.

No napriek všetkému, čo mi ponúkaš prichádzajú chvíle, kedy by som tak rada chválila Tvoje meno, no pre bolesti srdca, či celého môjho tela, nedokážem pozdvihnúť pohľad k nebu a ďakovať Ti. Mnohokrát pociťujem na svojom tele pálenie a na chrbtici neraz cítim bolesť po bičovaní. Moja pokožka je červená ako krv. Vtedy Ťa prosím pomoc, aby som to zvládla. Kamarátka mi na moje bolestivé rany chrbtice, dávala studené obklady, aby som to vydržala. Tú bolesť prežívam veľmi často a Ty to vieš. Odpusť mi Pane, že toľko nariekam len chcem vedieť, či táto bolesť a zároveň moja obeta, prináša úžitok a radosť Tvojmu Božskému srdcu.

Ježiš

Moja milovaná Danka, každá jedna obeta z lásky ku mne a k blížnemu prináša veľkú radosť môjmu Božskému srdcu. Poznám bolesti Tvojho srdca a taktiež Tvojho tela. Páči sa mi tvoja obeta a dôvera v moje nekonečné milosrdenstvo. Každý jeden z vás moja milovaná ste údmi môjho Božského tela.

Ak trpí jeden úd, trpia všetky údy. Svojou obetou a láskou ku mne zmierňuješ moje bolestí, ktoré som pretrpel pri bičovaní. Tým, že trpíš tieto muky, mne oväzuješ rany a aspoň na malú chvíľočku, túto bolesť necítim. Spájaš sa v tejto bolestí so mnou neviditeľným spôsobom, no mne milým, aby som si aspoň na chvíľočku odpočinul a pocítil prítomnosť lásky v srdci človeka pre ktorého som zomrel na kríži. Prináša to môjmu srdcu radosť a Tebe a všetkým tým za ktorých prosíš požehnanie. Amen.

1.2.2018 o 12.00 hod

Danka

Ježišu v tichosti vchádzam do útrob môjho bytia. Hľadám miesto, ktoré som Ti pripravila, aby si zakaždým mohol vstúpiť. Pripravujem tento živý chrám v ktorom chcem, aby si navždy prebýval. Nedá mi, aby som neprešla a neupratala tam, kde je ešte potrebné upratať.

Pomaly sa približujem k miestu, ktoré ti pripravujem. Otváram dvere svojho srdca a nachádzam toho veľmi veľa, čo by som ešte tak rada upratala, aby si sa cítil pri mne čo najlepšie. Ty si tou najvzácnejšou návštevou, ktorá môjmu srdcu prináša lásku, milosrdenstvo a pokoj.

V mojom vnútri sú hrboľaté miesta, ktoré som nazvala spomienkami. Viem, že tie hrbole Ti spôsobovali mnohokrát neopísateľnú bolesť a nakoniec, aj smrť na kríži. Už dosť! Nechcem Ťa už nikdy raniť, lebo nemôžem raniť toho koho nekonečne milujem. Odpusť mi a vstúp, lebo zakaždým čakám, už len na Teba.

Ježiš

Moja milovaná Danka! Ty vieš ako Ťa veľmi milujem, lebo v tomto vyznaní si mi to práve teraz napísala. Viem, že vieš aj to, že každý hrboľ a bolesť, ktorú si mi spôsobila som Ti už dávno odpustil pri Sviatosti zmierenia.

Pokiaľ si tu na zemi musíš bojovať a stále je potrebné vstupovať do svojho vnútra a vyznať mi svoje slabosti a pády pre ktoré trpí Tvoja duša. Buď stále pripravená a nie len Ty, ale každý jeden z vás.

Svieťte ako lampy v tmách a mojou prítomnosťou vo vás obmäkčujte srdcia tým, ktorý upadli do beznádeje. Povedz im, že ja som ich cieľ, aby neklesali na duchu. Som s Vami po všetky dni vášho života. Amen.

 

28.1.2018 o 12.00 hod

Danka

Pane Ježišu, akou hanbou mi je keď na svojej ruke nosím pás čistoty. Uvedomujem si svoju hriešnosť a nečistý život, ktorým som žila. Myslím si, že tak veľká milosť a privilégium nosenia tejto šnúrky prináleží naozaj ľuďom, ktorý si do dnešného dňa dokázali uchrániť čistotu, ktorá je tak drahá a milá tvojím Božím očiam. Pane je mi hanbou, že tu šnúrku nosím, aj keď si ju vôbec nezaslúžim. Vidíš mi až do hĺbky srdca, že s tým vôbec nie som stotožnená. Uchráň ma Pane a povedz, aby som si ju zložila z ruky.

Ježiš

Nie moja milovaná Danka, nechcem, aby si si ten pás čistoty v podobe šnúrky alebo bielych perál, dávala dole zo svojej ruky. Som rád, že si zakaždým uvedomuješ svoj predošlí život, ktorý Ťa dnes drží v hlbokej pokore a nehodnosti mojich darov. No ja Tvoj Boh Ti hovorím: Vo svojom nekonečnom milosrdenstve som Ti odpustil a túžim po tom, aby si s láskou prijímala každý dar, ktorý ti ja Tvoj Boh ponúkam.

Neboj sa pristúpiť k žriedlu nekonečných milostí a napájať sa plnými dúškami živej vody prúdiacej z môjho Božského srdca, ktoré bije pre každého jedného z vás. Hovor všetkým o mojej láske a odpúšťaní.

 Nezabúdaj na tých, ktorý žili takým životom ako ty a povedz im, že ich milujem a túžim po tom, aby vedeli, že čakám, kedy aj oni prídu do môjho náručia a na ruku si dajú taktiež tak krásnu bielu šnúrku, alebo biele perly, ktoré budú znakom čistoty, vernosti a odovzdanosti, môjmu Božskému srdcu. Tie biele perly ti veľmi pristanú a ešte viac tvoja vernosť a odovzdanosť. Pokoj s tebou Danka. Amen.

Danka

Uvedomila som si, ako Pánovi záleží na každej duši. Boh nerobí medzi nami žiadne rozdiely. Miluje nás všetkých rovnakou spaľujúcou láskou. Túži len po tom, aby každý z nás nosil pás čistoty. Takýmto spôsobom a konaním dávame zlému duchu na vedomie, že patríme Kristovi a zlý na nás nemá žiadne právo. Aj takto si vieme chrániť čistotu a upozorniť na hodnoty Kristovej lásky.

24.1.2018 0 23.30 hod 

Danka

Pane Ježišu, odpusť mi moju otvorenosť, ale ja sa nemám komu tak úprimne vyžalovať s tým ako denne zvádzam boje. Je to stále silnejšie a nemôžem sa zbaviť myšlienky, že nerobím veci tak, ako odomňa vyžaduješ. Mám pocit, že som veľmi pomalá a deň je tak veľmi krátky. Len čo vstanem už sa ukladám na spánok.  Odpusť mi, ale stále si myslím, že som veľmi slabá pre tak veľké veci a tak úžasné a dokonalé Dielo, ktoré si započal na tejto zemi. Neviem čím som si zaslúžila toľkú lásku keď som sa Ti neraz toľko naubližovala. Ako tomu mám rozumieť, keď ja už vlastne ničomu nerozumiem.

Ježiš

Moja milovaná, vôbec sa nehnevám, že si otvorená a priamo na mňa hovoríš. Čakám to neustále, aby každý jeden z vás bol otvorený a povedal mi čo ho trápi a čo zožiera jeho vnútro ako moľ šatstvo. Mám záľubu v tvojej úprimnosti a v tom, že si uvedomuješ svoju slabosť. Vieš, že bezomňa nemôžeš nič urobiť. Práve cez tých najmenších a najslabších konám veľké veci, aby všetci vedeli, že  sila sa dokonale prejavuje v slabosti.  Veríš mi?

Danka

Verím Pane. A nebojíš sa, že Ťa sklamem?

Ježiš

Moja milovaná nestane sa tak, keď pri všetkom budeš poslušná tvojmu duchovnému vodcovi, ktorého som Ti vybral. Ak ma poslúchneš nepochybíš a ja Ťa zahrniem veľkou milosťou, ktorá mnohým ukáže cestu spásy. V tvojom ponímaní, ako tomu zakaždým hovoríš, dostanete hojné milostí sladkých cukríkov, ktoré Vám ponúka nebo. Porozumieš všetkému, čo od teba žiadam, len buď poslušná. V pokore s láskou a dôverou v moje nekonečné milosrdenstvo, znášaj všetky protivenstvá a údery tohto sveta. Keď Ti bude najťažšie posťažuj sa mi a ja Ti pomôžem. Amen.

18.1.2018 o 12.00 hod

Danka

Dnes som chcela napísať niečo z mojich videní, ktoré mi vo svojom nekonečnom milosrdenstve ukázal Pán. Keď som si sadla za svoj písací stôl, že už idem písať, jasne som počula Pánov hlas ako mi hovorí:

Ježiš

Sľubujem, že si ťa zachovám pre večný život a akože sa volám tvoj Boh, ktorý ťa stvoril, uchránim ťa pre večný život. S bázňou v srdci si predstúpila s prosbou, ktorá sa zapáčila môjmu Božskému srdcu.

Túžiš len po tom, aby som ťa spoznal, keď jedného dňa predstúpiš pred moju velebu. Veru hovorím ti: Utvoril som si ťa, už v lone tvojej matky. Vyslobodil som ťa z útrob zabudnutia a večného ohňa. Daroval som ti večný život.

Preto, že si svoj život zverila do mojich Najsvätejších rúk, ti hovorím, už teraz aby si nepochybovala o mojom slove, ktoré je pravda, lebo ja tvoj Boh som Pravda. Spoznám Ťa, a ukážem Ti miesto, ktoré som ti pripravil v raji. Amen.

Danka

V myšlienkach som ďakovala Pánovi a rozplakala som sa ako malé dieťa, ktoré sa veľmi teší z nejakej hračky, ktorú dostalo a po ktorej stále veľmi túžilo. Ináč vám túto moju radosť nedokážem vysvetliť. Je to presne tak, ako povedal Pán.

Ja po ničom inom netúžim len po tom, aby ma spoznal keď raz predstúpim pred Jeho tvár.

Zakaždým ho prosím pri slávení sv. omše, aby ma spoznal a ukázal mi miesto, ktoré mi pripravil v raji. Hovorila som mu, že veľmi sa bojím vety : Choď preč, Ja ťa nepoznám! Táto veta ma stále prenasledovala ako nejaké zlo, ktoré som nedokázala stráviť, nakoľko som sa cítila a cítim veľmi hriešna. Žena, ktorá je poškvrnená hriechom nečistoty a svetskej špiny. Dnes budem celý deň rozjímať nad prisľúbením, ktoré mi cez toto Slovo povedal Pán.

Tieto Pánove slová mi potvrdili  len to, že Boh je nekonečné milosrdenstvo. Vrátila som sa k Otcovi, ako márnotratná dcéra. Urobila som vo svojom živote mnoho chýb, ktoré som aj oľutovala a  Boh mi odpustil. Čo k tomu dodať? Len proste a dostanete!

10.1.2018 o 17.00

Danka

Ježišu môj v tomto pôste a odriekaní som sa ešte viac utiahla do ticha, aby som rozjímala o Tvojich ranách a utrpení, ktoré si podstúpil z lásky ku mne a k celému svetu. V tichu som si začala ešte viac uvedomovať Tvoju lásku a všetko, čo si pre mňa nehodnú pretrpel.

V piatok ukončím môj desaťdňový pôst za toto Dielo a musím povedať, že tento pôst bol pre mňa veľkou skúškou, ale aj svetlom, lebo si mi dal spoznať lásku, ktorú prechovávaš k stvoreniu keď si na púšti postil celých štyridsať dní a nielen to, ale si bol aj pokúšaný zlým duchom. Len v utrpení a obetovaní sa jeden za druhého, spoznáme čo znamená pravá láska, lebo Boh je Láska. Vďaka Ti Ježiš!

Ježiš

Moja milovaná Danka, vedz, že každá, akákoľvek obeta je milá môjmu Božskému srdcu. S láskou prijímam takéto umŕtvovanie tomuto svetu, lebo len s  láskou a obetou dokážeš veľmi veľa vyprosiť pre tento svet a toto Dielo, ktoré som započal na tejto zemi. Je veľmi dôležité, aby si v tomto ťažkom období duchovnej obety, nezabúdala nato, že Ja Tvoj Boh som zakaždým tvojou veľkou posilou. Dám Ti jesť a piť. Posilním ťa ako na tele, tak aj na duši. Prichádzaj k prameňu večného života a ja ťa posilním. Len tak dokážeš s láskou obetovať to, čo ti je v tvojom živote najcennejšie. Pri tejto mne milej obete si pre toto Dielo vyprosila veľmi veľa milostí, neznáme tým, ktorí toto Dielo odmietajú. Amen. Choď v pokoji a s radosťou v srdci, chváľ moje meno. Milujem Vás.

8.1.2018 o 15.00 hod

Danka

Pane môj je mi tak ťažko pri srdci keď mám niečo napísať. Musím povedať, že len po rozhovore s mojím spovedníkom píšem, čo som videla alebo počula. Robím to len a len z poslušnosti. Prežívam veľké boje a cítim výsmech mnohých, ktorí neveria v toto Božie dielo, ktoré si započal na tejto zemi. Najradšej by som si nechala všetko pre seba a podelila sa nanajvýš o tie milostí s mojím duchovným vodcom. No Ty Pane, túžiš po tom, aby to vedeli všetci a ja Ti nedokážem protirečiť.

Ježiš

Moja milovaná, viem, že to pre teba vôbec nie je ľahké ale vedz, že Tvojou poslušnosťou vyprosíš veľmi veľa nie len pre tých, ktorí odchádzajú do večnosti, ale taktiež pre tých, ktorí túžia po mojej spaľujúcej láske a nedokážu sa sami oslobodiť z osídiel zlého ducha. Toto dielo, ktoré som započal na tejto zemi, ich privedie na cestu do večnosti. Len láskou, milosrdenstvom a pokojom, pocíti Vaša duša pokoj po ktorom túži každá nesmrteľná duša. Ja som Láska, Ja som milosrdenstvo a Ja Tvoj Boh som pokoj. Milujem ťa.

14.12.2017 o 19.00 hod 

Danka

Dnes som prežila po prvý krát zvláštny mne doteraz neznámi duchovný stav. Bola som doma a robila som bežné domáce práce ako každá žena, ktorá sa stará o svoju rodinu. Všetko bolo v poriadku a cítila som sa výborne. No vo večerných hodinách sa to úplne zmenilo. Začalo mi byť veľmi horúco a ja som čoraz silnejšie začala pociťovať pálenie hlavy. Mala som pocit, že moja hlava sa v tú danú chvíľu nachádza v ohni.

Celá tvár ma pálila a začala som si na ňu prikladať stále niečo studené ale aj ruky, ktoré som mala úplne studené. Keď som sa pozrela do zrkadla, zbadala som, že aj moje očné bielka boli začervenané a oči ma pálili. Trvalo to niekoľko hodín. Už som nemohla vydržať a zavolala som svojmu duch. vodcovi otcovi Martinovi, aby mi poradil, čo mám robiť. On mi povedal, že mu to príde ako duchovný stav, preto by som sa mala spýtať svojho strážneho anjela. Dlho som nečakala a hneď som sa anjela spýtala, aby mi povedal, prečo tak veľmi horím. Po chvíľke sa mi ozval a povedal mi tieto slová:

Anjel

Danka, našla si milosť u Boha. Toto, pálenie, ktoré práve teraz cítiš je ohňom Božej spaľujúcej lásky. Tento oheň Ťa očisťuje pre večný život.

Danka

Som dojatá toľkou milosťou, no neviem si to vysvetliť. Prosím odpusť mi moju nechápavosť, ale ja som Pána prosila o to, aby moje srdce, pocítilo Jeho spaľujúcu lásku. Zle som teda prosila?

Anjel

Tvoj Vykupiteľ už vie, čo je pre Teba najlepšie. Každý Jeho dotyk je spaľujúci, lebo Jeho láska je nekonečná. Dnes Ťa Ježiš očisťoval od Tvojich zlých myšlienok. Keď máš očistenú myseľ, máš aj očistené srdce. Všetky zlé neduhy počas Tvojho života spálil v ohni svojej milosrdnej lásky. O presvätá dobrota Všemohúceho Boha.

Danka

Po tom, ako mi to všetko povedal, tá nesmierna horúčosť hlavy začala postupne ustupovať, až úplne zmizla. Na druhý deň, sa to opakovalo  znovu. Pravdu povediac neviem, ako dlho to bude trvať, ale poslúchnem svojho anjela, ktorý povedal: Tvoj Vykupiteľ už vie, čo je pre Teba najlepšie.

7.12.2017 0 10.00 hod

Danka

Ráno som vstala z postele nato, že mi je akási zima a tak som si chcela dať teplú sprchu, aby som sa trošku zohriala. V sprche som bola niekoľko minút a keď som sa pozrela cez sklo  sprchovacieho kúta, zbadala som tam stáť môjho anjela strážcu ako je otočený odo mňa chrbtom. Nevedela som, prečo ho vidím v kúpeľni, lebo sa to stalo po prvý krát. Hneď nato, ako som nad tým uvažovala, počula som jasne jeho hlas ako mi hovorí:

Anjel strážny

Prečo toľko  plytváš  tou vodou? Veď tvoje telo je už čisté.

Danka

Spýtala som sa ho prečo?

 Anjel strážny

Je mnoho krajín, kde ľudia zomierajú pre nedostatok vody. Nezabúdaj, že voda je veľkým darom od Stvoriteľa.

Danka

Keď dohovoril, okamžite som vypla vodu a pochopila som, že voda je veľkým darom pre ľudstvo. Rozhodla som sa, že už nebudem plytvať vodou. Aspoň sa o to budem snažiť.

 

1.12.2017 o 21.30 hod

Danka

Dnes je prvý piatok v mesiaci a práve tieto dni sa modlím trojdnie za kňazov, no nezabúdam ani na každodennú modlitbu ruženca Korunky za zomierajúcich. A tak, ako aj iné dni, som sa aj dnes chcela spoločne s kamarátkou vymodliť túto modlitbu ruženca.

Nahrávali sme sa najsamprv modlitbu breviára a potom ako sme sedeli začali sme sa modliť aj Korunku za zomierajúcich. Napriek pokročilému času sme sa cítili veľmi dobre. Boli sme na sv. omši a prijali sme Pána Ježiša v Eucharistii.  No, čo by sme si viac mohli priať. Bol to veľmi pekný večer a pociťovali sme veľkú radosť.

Môžem povedať, že tým pokojom, radosťou a smiechom počas modlitby sme sa nechali unášať. Bolo to veľmi pekné až do minúty, kým som vo svojom vnútri nepocítila veľký smútok, strach a zmätok. Neviem, čo sa stalo ale dostala som sa do stavu duše, ktorá odchádza do večnosti. Ten pocit hrôzy a strachu bol neopísateľný. Zvláštne som pociťovala akoby som odchádzala do večnosti.

Mala som pocit, že ja som ta zomierajúca ale aj kamarátka, ktorá sa ho modlila so mnou. Bol to srdcervúci pocit beznádeje, v ktorom som sa nachádzala. Nevedela som si pomôcť a čakala som, čo sa stane. Vtedy sa mi prihovoril Pán a povedal mi tieto slová:

Ježiš

Moja milovaná, dnes som Ti dal pocítiť bolesť a strach mnohých zomierajúcich, ktorý odchádzajú do večnosti. Trpia neopísateľnou bolesťou len preto, lebo neprijímali slová večnej pravdy, ale stavali sa proti Božím zákonom, ktoré majú byť podstatou vášho bitia.

Chcel som, aby si vedela, aké je pre mňa dôležité, aby si za tieto duše prosila vo veľkej odovzdanosti a na kolenách. Milujem keď sa smeješ, ale počas tejto prosby o milosť pre tieto duše túžim po tom, aby si tie modlitby odovzdávala s veľkou vážnosťou a obetou v zjednotení sa s ich bolesťou. Tak moja milovaná, vyslyším Tvoju prosbu a mnoho duší zachránim pre večný život.

 Chcem, aby si vedela aké veľké je moje milosrdenstvo voči tým, ktorý ma milujú a zachovávajú moje prikázania.

Danka

Aj napriek tomu, že som to vedela v únave som si nekľakla. Odpusť mi prosím Pane, tú moju nevšímavosť voči tým, ktorý to tak veľmi potrebujú.

Ježiš

Tam kde je láska, tam je aj odpustenie.

16.11.2017 o 16.30 hod

Danka

Pane Ježišu, neviem čo sa to deje ale dnes cítim neuveriteľnú blízkosť zlého ducha akoby mi dýchal na krk je to hrozne nepríjemné a zároveň bolestivé keď necítim práve v takýchto chvíľach tvoju prítomnosť. Bože môj, čo sa to deje, že sa cítim tak opustená ako vyschnutá pustá zem bez vody, aj napriek tomu, že som  Ťa dnes prijala v chlebe večného života. Bože, moja spása, odpovedz prosím na moje volanie.

 

Ježiš

Moja milovaná, poznám každé zákutie tvojho srdca a bolesť ktorou prechádzaš. Ako si môžeš myslieť, že som ťa opustil?

Ja nikdy nikoho neopúšťam, to iný odchádzajú odo mňa! Prechádzaš veľkou skúškou, ktorá napriek tvojím bolestiam prinesie hojné ovocie. Ver, čo ti hovorím, ešte nikdy som ťa neopustil, ani vtedy keď si necítila moju prítomnosť. Som stále s tebou na každom kroku tvojho života.

Myslíš si, že tieto útoky zlého ducha by si zvládla bez mojej pomoci? Keby som pri tebe nestál, diabol by ťa najradšej zmietol z povrchu zeme, tak veľmi ťa neznáša. Neboj sa, lebo ja tvoj Boh som s Tebou a nikdy ťa neopustím. Amen. Zlato sa čistí ohňom.

25.10.2017 o 22.00 hod

Danka

Pane môj, čo môžem pre teba urobiť. Túžim po tom, aby som potešila tvoje Božské srdce plné lásky, milosrdenstva a pokoja.

 

Ježiš

Moja milovaná, radosťou môjho Božského srdca by bolo to, keby si denne hovorila o spásonosnej modlitbe Korunky za zomierajúcich, ktorú som Ti vo svojom nekonečnom milosrdenstve zveril ako veľký dar pre túto zem. Zem ktorá je tak veľmi zahalená tmou a nepoznaním, mojej pravej a neutíchajúcej lásky. Povedz svetu, akú milosť v sebe skrýva modlitba Korunky za zomierajúcich. Len tak môžeš potešiť moje Božské srdce a zmierniť moje bolestí, ktorými ma zraňuje tento svet. Ostávaj v pokoji. Amen.

13.10.2017 o 11.00 hod

Danka

Vo veľkom zármutku a plači som sa takto dnes vysťažovala Pánovi.Môj milovaný Ježišu pre všetku úctu a lásku, ktorú k Tebe prechovávam, neviem, či som dostatočne silná a hodná, viesť toto Tebou započaté a mne zverené Dielo lásky, milosrdenstva a pokoja, ktoré si Ty požehnal a vo veľkej láske Trojjediného Boha odovzdal tomuto svetu pre spásu duší a svetlo pre tých, ktorí odpadli od viery. Ako pokračovať a ako mám splniť vôľu Otca keď sama padám a mnohokrát potrebujem Tvoju pomoc. Ako s tým mám žiť, aby som ničím nenarušila to, čo chceš ponúknuť tomuto svetu.

 

Ježiš

Moja milovaná, už v lone Tvojej matky som si Ťa pripravoval na túto cestu, ktorú som Ti vopred pripravil. Samozrejme, že som nezabudol nato, že máš slobodnú vôľu a moju ponuku si mohla kedykoľvek odmietnuť, ale to sa nestalo. Ty si s detinskou odovzdanosťou prijala milosť, ktorou som Ťa obdaril. Taktiež s touto milosťou, prichádzajú aj rôzne skúšky a utrpenia bez ktorých, by toto Dielo, ktoré som započal na zemi nenadobudlo plnosti naplnenia mojich plánov, ktoré mám pripravené pre túto zem. Neboj sa moja milovaná Danka, nad Tebou je moja ochranná ruka, ktorá Ti vždy ukáže ten správny smer len buď v pokoji a ja ťa žehnám znakom kríža v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

9.10.2017 o 14.50 hod

Danka

Už včera som sa pýtala  Pána o čom mám dnes hovoriť v živom vysielaní. Je pondelok a čas je neúprosný, preto som sa začala pripravovať a vtedy som počula Pána, ako mi povedal, aby som si dala dole z krku krížik aj s retiazkou a položila ho pred seba na môj písací stôl. Ja som urobila tak, ako ma o to požiadal Pán. Pozerala som na kríž a v tom sa mi Pán prihovoril týmito slovami

Ježiš

Moja milovaná Danka, chcel som, aby si zo svojho krku na malú chvíľku  dala dole kríž len preto, aby si sa priamo pozerala na moje doráňané telo, ktoré bolo zavesené a pribité na drevo kríža z lásky k tebe a k celému svetu. Kríž je znakom spásy a preto si ho nikdy nedávaj dole. Príde obdobie, ba už je tu, keď ľudia budú pohŕdať krížom na ktorom zomrel ich Spasiteľ a Vykupiteľ Ježiš Kristus. Znova mi budú pľuvať do tváre. Bičovať ma jazykmi a hovoriť nepravdy o kríži , ktorý je tak dôležitý pre spásu duší. Príde obdobie veľkého žiaľu a smútku a vtedy kríž pre každého človeka, ktorý ho bude vlastniť z milostí Božej, bude mať veľkú duchovnú hodnotu. Taktiež príde deň, keď si pred krížom budete zakaždým kľakať tak, ako pri Sviatosti Oltárnej. Človek, ktorý ničí kríž, dopúšťa sa veľkému rúhaniu voči Najvyššiemu.

Danka

Pane môj, ako to mám zastaviť, alebo čo mám robiť?

Ježiš

Moja milovaná, nikdy neprestávaj hovoriť o mojom utrpení, ktoré som podstúpil z lásky k Vám. Amen.

8.10.2017 o 15.30 hod

Danka

Pane, vôbec tomu nerozumiem. Denne sa modlím Korunku za zomierajúcich, ktorú si mi v Tvojom nekonečnom milosrdenstve nadiktoval pre tento svet. Stále som pri tejto modlitbe pociťovala neopísateľný pokoj, no dnes to bolo úplne niečo iné. Mala som veľké bolesti a taktiež obrovský strach, ktorý sa ma priam dotýkal. Bol to akoby strach zo stretnutia s Tebou a pritom ja Ťa tak veľmi milujem. Vôbec tomu nerozumiem, ako by som to vôbec nebola ja. Vnímala som len jedno. Dnes som stále mala držať ruženec Korunku za zomierajúcich v ruke.

Ježiš

Úplne sa pohrúž do ticha a počúvaj slová mojich úst. Moja milovaná, dnes som Ti dal pocítiť bolesť tých duší, ktoré boli mnou povolané do večnosti. Strach a úzkosť prechádza cez tieto duše, lebo už vidia skutočnosť a tá pravda o ktorej počúvali na zemi sa stáva pre tieto duše naplnením. Bolesť a úzkosť prenasleduje človeka, ktorý pohŕdal Sviatostným pokrmom a odmietal pravdy Evanjelia. Žiaľ, nedá sa pomôcť dušiam, ktoré odmietajú Božie milosrdenstvo. Preto, čo si cítila Ťa prosím, povedz všetkým, aká je dôležitá táto modlitba ruženca Korunky za zomierajúcim. Keď sa tú Korunku za zomierajúcich budete modliť sľubujem, že vo svojom nekonečnom milosrdenstve, im odpustím a tak cez vaše modlitby, im vyprosíte večný život. S láskou sa modlí tento ruženec a moja a Tvoja radosť bude naozaj úplná. Pokoj s Tebou Danka.  

6.10.2017 o 14.50 hod

Danka

Ježišu môj milovaný, dnes mi je tak ťažko, nedokážem sa vôbec nadýchnuť. Hlavu mám ako vo zveráku a srdce mi ide vyskočiť z hrude. Čo sa so mnou nehodnou deje a ani vzpriamiť sa nedokážem. Chodím ako starenka, ktorá je zohnutá k zemi. Pane, čo sa to deje, že to tak bolí.

Ježiš

Moja milovaná Danka, včera na sv. omši som Ťa pozorne počúval o čo si ma prosila. Jedna z Tvojich prosieb sa zapáčila môjmu srdcu. Túžila si sa prepojiť v mojej bolestí so mnou. Dnes som Ti to splnil, ale len na veľmi krátku chvíľku. Moja milovaná, musím Ti povedať, že aj táto malá a nepatrná chvíľka tvojej obety mi urobila veľkú radosť. Zakaždým sa so mnou spoj v mojej bolestí a takto vyprosíš veľa pre tento svet.

Danka

Včera bol prvý piatok a naozaj je to tak, presne o to som ťa včera Ježišu môj prosila. Odpusť mi, že pri toľkých povinnostiach, som nato úplne pozabudla. Už mi je dobre ďakujem.

Čítajte ďalej

Zdieľať