Mariánske modlitby sv. ruženca


Milé modlitebné spoločenstvo. Vítame Vás na našej spoločnej stránke živého ruženca.

Veľmi by ste nás potešili, keby ste si spoločne s nami, našli každý večer o 20 hodine, čas na spoločnú modlitbu ruženca.  Poďme sa spoločne modliť za pokoj a mier vo svete, za hierarchiu Cirkvi a Božiu lásku, milosrdenstvo a pokoj pre tento svet v ktorom žijeme.

Tešíme sa na spoločnú modlitbu s Vami. 

Živé vysielanie

Zdieľať