Ružence


Ruženec oslobodenia  začína Apoštolským vyznaním viery a končí hymnou Zdravas kráľovná, Matka milosrdenstva, život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas. K Tebe voláme hriešni synovia Evy, stenajúci a plačúci v tomto slzavom […]

Ruženec oslobodenia


Modlitba na krížiku: Ó, Ježišu, plný milosrdenstva a lásky, obeta za hriešnikov, ty si tak zapálený láskou k nám, že zomieraš na kríži za nás. Pokorne Ťa prosíme, aby si […]

Korunka Pátra Pia


1
Verím v Boha… Otče náš… 1) Zdravas Mária… ktorý bol za nás tŕním korunovaný.. svätá Mária … 2) Zdravas Mária… ktorý bol za nás tŕním korunovaný.. svätá Mária … 3) Zdravas Mária… ktorý bol […]

Korunka k tŕním korunovanému Kristovi     1624   Ruženec, odovzdaný Matkou Božou sestre Amálii, sa skladá zo 49 bielych zrniek, ktoré sú siedmimi bielymi väčšími zrnkami rozdelené na sedem „desiatkov“, podobne, ako na sedembolestnom ruženci. Sú na ňom […]

Korunka k ucteniu slz Panny Márie


Bože, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Sláva Otcu i Synu i Duchu svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na […]

Korunka k Michalovi Archanjelovi


2
  Sv. Páter Pio povedal: Keď nosíš ruženec, satana bolí hlava. Keď ho používaš, on padá. Keď vidí, ako sa modlíš, omdlieva !  Ruženec je po svätej omši najúčinnejším prostriedkom, ako […]

Keď nosíš ruženec, satana bolí hlava
3
Kto sa zbožne pomodlí vo Veľkom týždni tento ruženec, pomôže vyslobodiť 25 duší z očistca a privedie 25 duší zatvrdlivých hriešnikov k pokániu. 1. Kvetná nedeľa – Modlíme sa 40 […]

Jeruzalemský ruženec


16. 2. 2016 (Pozn.: Modlí sa na klasickom päťdesiatkovom ruženci) Preddesiatky: a.  Ježiš, ktorý koná všetko z lásky pre lásku, lebo on je láska. b.  Ježiš, ktorý je láska a nekonečné milosrdenstvo […]

Rozjímanie – Ruženec, plný Božích milostí2
/26. 9. 2015 o 18:00/ Prichádzam k vám ako Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Prichádzam k tým, ktorí mi otvárajú svoje srdce, ktorí túžia po mojej láske a ktorí sa mi odovzdávajú. Tak […]

Korunka k Eucharistii


5
Verím v Boha… Otčenáš… Zdravas Mária… Ježiš, ktorý nás stvoril, Ježiš, ktorý nás vykúpil, Ježiš, ktorý nás posvätil Sláva Otcu… Otče Náš… 1.ktorý naše srdce robí schopným prijať plnosť darov […]

Ruženec k úcte Ducha Svätého


1. Verím v Boha…, Otčenáš … 2. Na biele zrnká sa modlíme násl. Modlitbu, ku ktorej pripojíme vždy jedno z 15-tich tajomstiev tradičného sv. ruženca: Zdravas` Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná […]

Ruženec k svätému Jozefovi1
  22. 2. 2014 Ruženec Božieho milosrdenstva Na úvod: 1x Otče náš 1x Zdravas, Mária 1x Verím v Boha Nasleduje modlitba: Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i […]

Ruženec Božieho milosrdenstva


Mariánsky ruženec Na úvod: 1x Verím v Boha… 1x Otče náš… 3x Zdravas, Mária… po mene Ježiš nasleduje a), po ďalšom slove Ježiš nasleduje b),po poslednom slove Ježiš nasleduje c) […]

Mariánske ružence


1
Modlí sa na ruženci 7 x 10 malých zrniek + 7 veľkých a) ktorý nech rozmnožuje našu vieru. b) ktorý nech posilňuje našu nádej. c) ktorý nech roznecuje našu lásku. […]

Sedemradostný ruženec (františkánsky)Sedembolestný ruženec Verím v Boha … Sláva Otcu … Otče náš … 3-krát Zdravas Mária … a) Ktorý nech rozmnožuje v nás úctu k Sedembolestnej Matke. b) Ktorý nech rozmnožuje v nás dôveru  k Sedembolestnej […]

Ruženec k Sedembolestnej Panne Márii


40
Videnie dňa 6.11.2013 Verím v Boha Otče náš Opakujeme na trojici guľôčok: Pane, Ježišu Kriste, nikto z nás nie je hoden, aby si vošiel pod našu strechu, ale povedz iba slovo a jeho […]

Korunka za zomierajúcich – videnie


3
                                                  BROŽÚRA 9. 2013 Radi by sme vás upozornili na brožúrku s názvom Modli sa a pracuj – Ora et labora, ktorá bola vydaná 24.7.2013. V tejto brožúrke sa môžete dočítať všetko, čo […]

Brožúra – Záchranný veniec ruženca