Požehnania


  Dobrotivý Bože, chcem ti ďakovať za všetko, čo si mi v uplynulom roku daroval. Sprevádzal si ma a chránil si ma pred zlými chodníčkami. Môj život prináša vďaka tebe […]

Poďakovanie za uplynulý rok


2
Požehnanie bytu Milosrdný Bože, ty si nás navštívil v Ježišovi, tvojom synovi a prebýval si s nami. Prosím ťa za svoj byt: Požehnaj priestory môjho bytu a naplň ich svojím požehnaním. Vyžeň z nich všetkých […]

Požehnanie bytu


Bože môj, Pane môj, Na moje deti pamätaj z večera i z rána, nech sa pred nimi nezavrie nebeská brána… Do duší neveru nech nevtisne im doba, Nech sa ich […]

Modlitba za deti1
Dobrotivý Bože, každý deň sa stretávam s ľudskou chudobou a biedou. Cítim, že neviem nijako pomôcť. Naše dary nezmiernia utrpenie, osamelosť, zúfalstvo a chudobu ľudí. Moja modlitba za nich by nemala byť náhradou […]

Modlitba požehnania pre chudobných a osamelých


2
Bože, len ty vieš vyliečiť naše rany. Ty si skutočným lekárom nášho tela i duše. Požehnaj moju chorú priateľku, môjho chorého priateľa, môjho chorého otca, moju chorú matku… Požehnaj všetkých chorých, […]

Požehnanie pre chorých


Požehnanie pre mladých ľudí Milosrdný Bože, Požehnaj mladých ľudí, čo študujú. Prichádzajú so svojimi starosťami, obavami a zraneniami, ktoré zažili. Ich deň neraz začína slovami: „Pohni si, inak prídeš neskoro!“ „Musíš […]

Požehnanie pre mladých ľudíPožehnanie pre kolegov a kolegyne Milosrdný Bože, skôr ako sa poberiem do práce, ťa prosím za svojich kolegov a kolegyne. Na mnohých sa teším. Niektorých by som však najradšej nestretol. Niektorí mi […]

Požehnanie pre kolegov a kolegyne


2
Novoročné požehnanie Milosrdný a dobrý Bože, daroval si mi nový rok. Všetko nové nás priťahuje. Aj Ježiš hovoril o novom víne, ktoré treba nalievať do nových nádob, o novej zmluve, ktorú s nami uzatvára, […]

Novoročné požehnanie


3
Ranné požehnanie Milosrdný a dobrý Bože, požehnaj toto ráno, ktoré si mi daroval, nech je z neho osožný deň, ktorý mne aj mojim blížnym prinesie požehnanie. Požehnaj mňa aj všetko, čo dnes […]

Ranné požehnaniePožehnanie spoločného jedla Milosrdný Bože, pri stvorení si nám daroval mnoho dobrých darov. Požehnaj tieto dary, ktoré budeme spoločne požívať. Požehnaj naše spoločenstvo, aby sme sa spoločne tešili z tvojich darov […]

Požehnanie spoločného jedla


Večerné požehnanie Milosrdný a dobrý Bože, dnes večer ťa prosím o požehnanie pre všetkých ľudí, s ktorými som sa dnes stretol. Z niektorých som cítil, že majú ťažký život a necítia sa byť požehnaní. Drž nad […]

Večerné požehnanie


6
Požehnanie pre manžela Milosrdný Bože, požehnaj dnes môjho manžela, aby sa mu podarilo všetko, do čoho sa pustí. Požehnaj ho, aby dokázal nájsť zdravú mieru a nenechal sa neustále preťažovať […]

Požehnanie pre manžela2
Rodičovské požehnanie má veľkú silu Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad moje dieťa/deti………(treba uviesť meno vášho dieťaťa) a požehnaj ho. Prosím Ťa, zahrň ho svojim nekonečným milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad ním […]

Rodičovské požehnanie má veľkú silu