Novény


  Deviatnik je bez prerušenia deväť dní po sebe nasledujúca pravidelne vykonaná modlitba, ktorou môžeme dokázať našu stálosť a vytrvalosť pred Bohom. Pomodlime sa túto modlitbu s hlbokou zbožnosťou a […]

Deviatnik ku cti svätej Rity


Odovzdanie sa sv. arch. Michalovi. Svätý Michal archanjel, najvernejší Boží sluha, ktorý si rozprášil vzbúrených duchov, pripravených k opovážlivému rozhovoru so svojím Stvoriteľom. Ako hlasno a rozhodne znie Tvoja výzva:” […]

Novéna ku sv. archanjelovi MICHALOVI


Svätá Gemma Galgani (1878 – 1903), je talianska mystička, ktorá do neba odišla ako mladé dievča, keď mala 25 rokov.  Vedela krásne spievať, písala verše, bola dobrá v matematike a […]

45 dní so svätou Gemmou GalganiSvätý Júda Tadeáš bol bratranec Pána Ježiša a jeden z jeho dvanástich apoštolov. Je patrónom v beznádejných, zúfalých a stratených situáciách. Vzývaný ako ochotný pomocník v ťažkých životných bojoch. Jeho novéna, […]

Novéna k svätému Júdovi Tadeášovi


  Prvý Zdravas’ Na počesť moci Panny Márie Ó, Nepoškvrnená Panna Mária, mocná Panna, prosím, skrze tvoju nesmiernu moc, ktorú si prijala od Večného Otca, vypros mi čistotu srdca ako […]

NOVÉNA TROCH ZDRAVASOV


  CHVÁLOSPEV K SVÄTÉMU PEREGRÍNOVI Ó, svätý Peregrín, drahý priateľ a brat, k tebe sa upína naša myseľ. Tajomstvo tvojho života nosíme vo svojich srdciach, prosíme ťa, zmeň naše trápenie na […]

Novéna k sv. Peregrínovi    Svätý Gerard je svätec, ktorý je po celom svete známy ako láskavý pomocník, veľký ochranca a orodovník žien v požehnanom stave, ako i tých, ktoré túžia po dieťatku. Vzývajú ho však […]

Novéna k sv. Gerardovi


Úvod Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše […]

Novéna k Duchu Svätému – Vojtěch Kodet ...


  Ako postupovať pri novéne: – prežehnaj sa – povedz ľútosť, popros o odpustenie svojich hriechov a urob si silné – predsavzatie, že sa ich viac nedopustíš – pomodli sa prvé tri desiatky ruženca – […]

Novéna – Rozviaž uzol svojho života…4
16. 7. 2016 Deň 1 Najsúcitnejšia panna, svätá Gemma, počas tvojho krátkeho života na zemi si dala najkrajší príklad anjelskej nevinnosti a serafínskej lásky a bola si hodna nosiť na […]

Trojdňová pobožnosť ku cti sv. Gemmy na ...


11. 2. 2016 Každý deň počas novény sa pomodlíme Litánie k Panne Márii Lurdskej. Nech by bola naša situácia zavše i beznádejná, touto novénou vždy získame osobitné milosti, ktoré nám […]

Novéna k Panne Márii Lurdskej


27. 7. 2015 Prípravná Modlitba Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nich oheň svojej lásky! Pane, prosíme Ťa, predchádzaj všetko naše konanie svojimi vnuknutiami a sprevádzaj ho svojou pomocou, […]

Deväťdenná novéna ku sv. Filoméne Podľa sv. ...20. 1. 2015 Každý, aj najpodlejší hriešnik môže nájsť záchranu v ruženci. Každá duša môže pretrhnúť aj najpevnejšie putá Zlého. Každý sa môže chytiť záchranného lana, ktoré Kráľovná nebeských ruží hádže […]

Novéna k Panne Marii z Pompejí


                                         JEŽIŠU, ty sa postaraj!!!        2. 10. 2014 Don Dolindo Ruotolo, svätý kňaz, ktorý sa narodil v Neapole v minulom storočí, mal veľkého obdivovateľa. Bol to páter Pio. Ten […]

Novéna odovzdanosti