Litánie  LITÁNIE K SVÄTÉMU PEREGRÍNOVI Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, Svätá […]

Litánie k svätému Peregrínovi
Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, […]

Litánie k Lurdskej Panne Márii

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, […]

Loretánske litánie


1
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj […]

Litánie k sv. Antonovi Paduánskemu


Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa na d nami. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otče, z nebies Bože , zmiluj sa nad […]

Litánie k Pátrovi PioviPane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, , zmiluj […]

Litánie k sv. Františkovi


Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože,zmiluj […]

Litanie k Svätej Kataríne Alexandrijskej


Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, […]

Litánie k Najsvätejšiemu menu JežišPane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, […]

Litánie k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej


Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj s nad nami. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami. Synu, Vykupiteľu sveta, […]

Litánie k sv. Faustíne


Litánie k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre, ktorá je zároveň aj patrónkou misií a misionárov. Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Otec, na nebesiach, […]

Litánie k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša2
Pane zmiluj sa – Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa – Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa – Pane zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože – zmiluj sa nad nami. […]

Litánie k Božiemu milosrdenstvu


Pane, zmiluj sa Pane, zmiluj sa  Kriste, zmiluj sa Kriste, zmiluj sa  Pane, zmiluj sa Pane, zmiluj sa  Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami  Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami  […]

Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.


Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, […]

Litánie k Matke ustavičnej pomoci