Krátke modlitby


9
  7.8.2017 Pane Ježišu Kriste, prosím Ťa, pretvor srdce mojich detí podľa svojho srdca. Daj, nech spoznajú, čo je pravá láska. Z hĺbky srdca Ťa prosím ako matka, nezabúdaj na svoje […]

Pane, zachráň moje dieťa – modlitba


DOBROZDANIE SVÄTÉHO OTCA PIA IX. Nasledujúce modlitby sú prevzaté z knihy, ktorá vyšla v roku 1740 v Toulouse vo Francúzsku. Napísal ju páter Adrien Parvillers zo Spoločnosti Ježišovej, apoštolský misionár […]

SME ZACHRÁNENÍ – ročná modlitba vyjavená sv. ...


1
 Modlitba Jedno telo a jedna duša         Pane Ježišu Kriste, odpusť mi vinu môjho hriechu, ktorým som zranila tvoje presväté prečisté srdce. Znovu ťa prosím o pomoc. Pomôž […]

Modlitba – Jedno telo a jedna duša  Milé budúce mamičky, myslím, že aj takýto príspevok tu môže nájsť svojich adresátov Zo srdca vám úprimne želáme šťastné tehotenstvo i pôrod a veľa radosti zo zdravých detí. Modlitba […]

Modlitba pre ženy v požehnanom stave ...


3
Ježišu, (meno za koho prosíš) sa zmieta vo veľkej bolesti. Už ďalej nevládze. Zlý duch mu chce za každú cenu, ukradnúť pokoj po ktorom túži jeho  nesmrteľná duša. Zachráň ho […]

Modlitba proti útokom zlého ducha (za iného)


6
Danka opisuje čo sa jej stalo dnes v noci. Modlitba mi bola nadiktovaná Pánom Ježišom v noci keď som pociťovala tie najhoršie útoky zlého ducha. Pán Ježiš mi povedal: Pozri sa […]

Modlitba proti útokom zlého ducha (za seba)
Pokora znamená Ježišovi povedať : Pane, vydávam ti svoj život. Rob skrze mňa svoje dielo. Amen. ” Na túto modlitbu si nájdi približne 25 minút čas a vo svojom srdci […]

Modlitba za vnútorné uzdravenie


Pán môj a Boh môj. Zaodel si ma pásom čistoty. Aby som ešte väčšmi prejavovala svoju lásku k tebe. Jedinému Bohu, ktorého milujem nadovšetko. Otváram ti svoje srdce dokorán a túžim len po […]

Modlitba – Pás čistotyModlitba pokoja Panna Mária, matka naša,     oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. Vypros nám milosť a príhovor sa za nás  u svojho syna a nášho Pána  Ježiša Krista, aby nás […]

Modlitba pokoja


  Pane Ježišu Kriste, Syn živého Boha, – verím, že si za mňa zomrel a že tretieho dňa si vstal z mŕtvych podľa Svätého písma, – verím, že si vystúpil na […]

CHCEM- Pane Ježišu


Sláva ti a chvála najčistejšia Panna, Sedembolestná Panna Mária. Ďakujem Ti za to, že za každým  oroduješ a prosíš za duše tých, ktorí to najviac potrebujú. Matka naša, Sedembolestná Panna Mária, ďakujeme ti, […]

Ďakovná modlitba po vymodlení ruže za telesne ...Pane Ježišu Kriste, odpusť mi vinu môjho hriechu, ktorou som spôsobil(la) bolesť tvojmu Božskému srdcu. Odpusť mi, Bože, tú zradu a mylné predstavy mojej úbohosti. Zmy zo mňa moju vinu a očisť […]

Očisť ma Pane


 Uzdrav ma, prosím, Bože, z môjho duchovného malomocenstva a daj mi milosť nekonečnej dôvery. Dotkni sa, prosím, môjho srdca a pretvor ho podľa svojho srdca. Daj, aby moja láska k Tebe, môj Spasiteľ, bola […]

Modlitba duchovného uzdravenia


Už nie som a predsa som Pane Ježišu Kriste. Prosím ťa, odpusť mi vinu môjho hriechu, zapríčinenou bolesťou mojej duše. Zastav mi prosím, moje výčitky a dopraj mi aspoň na malú chvíľu pokoja, […]

Modlitba ľutujúcej matky (po interupcii)Matka sedembolestná, Ty, ktorá si nosila pod srdcom Božieho syna, prosím ťa za moje dieťa, ktoré si Boh vyvolil a ktorého Boh označil, nezmazateľnou pečaťou. Oroduj prosím, za moje dieťa „syna“, ktoré […]

Modlitba pre matky kňazov


  Naša milovaná Matka, Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. Milostivá Matka nášho Pána a Boha, Ježiša Krista, ukrižovaného na Golgote, ťa prosíme za nás, […]

Sedembolestná Panna Mária


  Prikry ma, Pane, svojou Presvätou krvou a znova budem čistý. Vlej mi do srdca tvoju dobrotu a daj nech spoznám, čo je pravá Láska. Nájdi si príbytok, Pane, v mojom srdci. Daj mi […]

Modlitba dôvery