Modlitby


Mnohí z vás ste nás prosili o knižôčku z ktorej sa modlíme v spoločenstve Diela lásky milosrdenstva a pokoja počas živého vysielania. Knižôčku si môžete stiahnuť pod týmto článkom vo […]

Knižôčka na živé vysielanie


  Deviatnik je bez prerušenia deväť dní po sebe nasledujúca pravidelne vykonaná modlitba, ktorou môžeme dokázať našu stálosť a vytrvalosť pred Bohom. Pomodlime sa túto modlitbu s hlbokou zbožnosťou a […]

Deviatnik ku cti svätej Rity


4
12.4.2018 Pane Ježišu Kriste, požehnaj prosím moje dieťa a ponor ho do hĺbky svojho nekonečného milosrdenstva. Ty najlepšie poznáš moju bolesť a trápenie v ktorom sa práve teraz v tejto chvíli nachádzam, […]

MODLITBA – Pane požehnaj moje dieťaOdovzdanie sa sv. arch. Michalovi. Svätý Michal archanjel, najvernejší Boží sluha, ktorý si rozprášil vzbúrených duchov, pripravených k opovážlivému rozhovoru so svojím Stvoriteľom. Ako hlasno a rozhodne znie Tvoja výzva:” […]

Novéna ku sv. archanjelovi MICHALOVI


Ruženec oslobodenia  začína Apoštolským vyznaním viery a končí hymnou Zdravas kráľovná, Matka milosrdenstva, život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas. K Tebe voláme hriešni synovia Evy, stenajúci a plačúci v tomto slzavom […]

Ruženec oslobodenia


Svätá Gemma Galgani (1878 – 1903), je talianska mystička, ktorá do neba odišla ako mladé dievča, keď mala 25 rokov.  Vedela krásne spievať, písala verše, bola dobrá v matematike a […]

45 dní so svätou Gemmou GalganiModlitba na krížiku: Ó, Ježišu, plný milosrdenstva a lásky, obeta za hriešnikov, ty si tak zapálený láskou k nám, že zomieraš na kríži za nás. Pokorne Ťa prosíme, aby si […]

Korunka Pátra Pia


  Táto modlitba nadväzuje na článok vysvetľujúci jednotlivé kroky potrebné k uzdraveniu zo strachu. Ako sa zbaviť strachu Strach nevyzerá až tak hrozne, ako v skutočnosti je. Snaží sa nám […]

Modlitba za uzdravenie zo strachu


Svätý Júda Tadeáš bol bratranec Pána Ježiša a jeden z jeho dvanástich apoštolov. Je patrónom v beznádejných, zúfalých a stratených situáciách. Vzývaný ako ochotný pomocník v ťažkých životných bojoch. Jeho novéna, […]

Novéna k svätému Júdovi Tadeášovi  Prvý Zdravas’ Na počesť moci Panny Márie Ó, Nepoškvrnená Panna Mária, mocná Panna, prosím, skrze tvoju nesmiernu moc, ktorú si prijala od Večného Otca, vypros mi čistotu srdca ako […]

NOVÉNA TROCH ZDRAVASOV1
Verím v Boha… Otče náš… 1) Zdravas Mária… ktorý bol za nás tŕním korunovaný.. svätá Mária … 2) Zdravas Mária… ktorý bol za nás tŕním korunovaný.. svätá Mária … 3) Zdravas Mária… ktorý bol […]

Korunka k tŕním korunovanému Kristovi   Dobrotivý Bože, chcem ti ďakovať za všetko, čo si mi v uplynulom roku daroval. Sprevádzal si ma a chránil si ma pred zlými chodníčkami. Môj život prináša vďaka tebe […]

Poďakovanie za uplynulý rok  LITÁNIE K SVÄTÉMU PEREGRÍNOVI Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, Svätá […]

Litánie k svätému Peregrínovi  CHVÁLOSPEV K SVÄTÉMU PEREGRÍNOVI Ó, svätý Peregrín, drahý priateľ a brat, k tebe sa upína naša myseľ. Tajomstvo tvojho života nosíme vo svojich srdciach, prosíme ťa, zmeň naše trápenie na […]

Novéna k sv. Peregrínovi


    Svätý Gerard je svätec, ktorý je po celom svete známy ako láskavý pomocník, veľký ochranca a orodovník žien v požehnanom stave, ako i tých, ktoré túžia po dieťatku. Vzývajú ho však […]

Novéna k sv. Gerardovi


Úvod Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše […]

Novéna k Duchu Svätému – Vojtěch Kodet ...