Modlitby


Ruženec oslobodenia  začína Apoštolským vyznaním viery a končí hymnou Zdravas kráľovná, Matka milosrdenstva, život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas. K Tebe voláme hriešni synovia Evy, stenajúci a plačúci v tomto slzavom […]

Ruženec oslobodenia


Svätá Gemma Galgani (1878 – 1903), je talianska mystička, ktorá do neba odišla ako mladé dievča, keď mala 25 rokov.  Vedela krásne spievať, písala verše, bola dobrá v matematike a […]

45 dní so svätou Gemmou Galgani


Modlitba na krížiku: Ó, Ježišu, plný milosrdenstva a lásky, obeta za hriešnikov, ty si tak zapálený láskou k nám, že zomieraš na kríži za nás. Pokorne Ťa prosíme, aby si […]

Korunka Pátra PiaSvätý Júda Tadeáš bol bratranec Pána Ježiša a jeden z jeho dvanástich apoštolov. Je patrónom v beznádejných, zúfalých a stratených situáciách. Vzývaný ako ochotný pomocník v ťažkých životných bojoch. Jeho novéna, […]

Novéna k svätému Júdovi Tadeášovi


  Prvý Zdravas’ Na počesť moci Panny Márie Ó, Nepoškvrnená Panna Mária, mocná Panna, prosím, skrze tvoju nesmiernu moc, ktorú si prijala od Večného Otca, vypros mi čistotu srdca ako […]

NOVÉNA TROCH ZDRAVASOV
Verím v Boha… Otče náš… 1) Zdravas Mária… ktorý bol za nás tŕním korunovaný.. svätá Mária … 2) Zdravas Mária… ktorý bol za nás tŕním korunovaný.. svätá Mária … 3) Zdravas Mária… ktorý bol […]

Korunka k tŕním korunovanému Kristovi 


  Dobrotivý Bože, chcem ti ďakovať za všetko, čo si mi v uplynulom roku daroval. Sprevádzal si ma a chránil si ma pred zlými chodníčkami. Môj život prináša vďaka tebe […]

Poďakovanie za uplynulý rok


  LITÁNIE K SVÄTÉMU PEREGRÍNOVI Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, Svätá […]

Litánie k svätému Peregrínovi  CHVÁLOSPEV K SVÄTÉMU PEREGRÍNOVI Ó, svätý Peregrín, drahý priateľ a brat, k tebe sa upína naša myseľ. Tajomstvo tvojho života nosíme vo svojich srdciach, prosíme ťa, zmeň naše trápenie na […]

Novéna k sv. Peregrínovi


    Svätý Gerard je svätec, ktorý je po celom svete známy ako láskavý pomocník, veľký ochranca a orodovník žien v požehnanom stave, ako i tých, ktoré túžia po dieťatku. Vzývajú ho však […]

Novéna k sv. Gerardovi


Úvod Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše […]

Novéna k Duchu Svätému – Vojtěch Kodet ...
9
  7.8.2017 Pane Ježišu Kriste, prosím Ťa, pretvor srdce mojich detí podľa svojho srdca. Daj, nech spoznajú, čo je pravá láska. Z hĺbky srdca Ťa prosím ako matka, nezabúdaj na svoje […]

Pane, zachráň moje dieťa – modlitba


DOBROZDANIE SVÄTÉHO OTCA PIA IX. Nasledujúce modlitby sú prevzaté z knihy, ktorá vyšla v roku 1740 v Toulouse vo Francúzsku. Napísal ju páter Adrien Parvillers zo Spoločnosti Ježišovej, apoštolský misionár […]

SME ZACHRÁNENÍ – ročná modlitba vyjavená sv. ...

    1624   Ruženec, odovzdaný Matkou Božou sestre Amálii, sa skladá zo 49 bielych zrniek, ktoré sú siedmimi bielymi väčšími zrnkami rozdelené na sedem „desiatkov“, podobne, ako na sedembolestnom ruženci. Sú na ňom […]

Korunka k ucteniu slz Panny Márie