Kresťanské piesne


Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca. Milujeme Ťa Panna Mária a ďakujeme Ti za tvoju nekonečnú lásku k nám. Naša milovaná matka, kráľovná neba i zeme […]

The Most Beautiful “Ave Maria” I’ve ever ...Ref. : Milujem Ťa, Ježiš môj, milujem Ťa, Ježiš môj, milujem Ťa, Ježiš môj. Ty si živý Boh.   Ďakujem Ti za Dielo, ktoré Ty si započal lásky, milosrdenstva a […]

Milujem Ťa Ježiš môj – Hymna