Filmy-piesne


Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca. Milujeme Ťa Panna Mária a ďakujeme Ti za tvoju nekonečnú lásku k nám. Naša milovaná matka, kráľovná neba i zeme […]

The Most Beautiful “Ave Maria” I’ve ever ...