Nezaradené


Modlitba na krížiku: Ó, Ježišu, plný milosrdenstva a lásky, obeta za hriešnikov, ty si tak zapálený láskou k nám, že zomieraš na kríži za nás. Pokorne Ťa prosíme, aby si […]

Korunka Pátra Pia


  Táto modlitba nadväzuje na článok vysvetľujúci jednotlivé kroky potrebné k uzdraveniu zo strachu. Ako sa zbaviť strachu Strach nevyzerá až tak hrozne, ako v skutočnosti je. Snaží sa nám […]

Modlitba za uzdravenie zo strachu
  Dôkazom našej ignorácie alebo ľahostajnosti by bola taká svätá omša, ktorú by sme neopatrne alebo z lenivosti neprežili. Svätá omša ukrýva veľké poklady; ak si prečítate tento článok, možno v budúcnosti […]

77 plodov svätej omše2.2.2018 “Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania…” Tak sa začína v Lukášovom evanjeliu správa o očisťovaní Panny Márie a o obetovaní jej božského Syna. Podľa levitických predpisov Starého zákona […]

OBETOVANIE PÁNA – HROMNICE

  deň s Božím služobníkom Jánom Pavlom II. o Božej láske   Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. (1Jn 4, 16)  […]

Novéna k Nebeskému Bohu Otcovi

Sv. Alfonz – Kto chce byť teda spasený, musí zanechať nielen hriech ale aj príležisť k nermu , rovnako tiež spoločníka . miesto , dom , či korešpondenciu. Ale namietneš […]

O POKUŠENÍ – SV. ALFONZ MÁRIA DE ...
  5.10.2017 Pane môj, k tebe volám deň čo deň, vypočuj prosím, môj hlasitý nárek a príď mi čím skôr na pomoc! Odním odo mňa tú ťažobu, ktorá ma tak tlačí k zemi.  […]

Moje 22 vyznanie Pánovi – Ako had ...


  V roku 2004 blahorečená stigmatizovaná známa vizionárka Anna Katarína Emmerichová z kraja v oblasti Münsteru denne ponúkala Bohu zo svojho lôžka všetky modlitby a zmierne utrpenie za obrátenie hriešnikov […]

Anna K. Emmerichová o očistciSvätý Mikuláš z Tolentína (1245–1305) patril v 16. – 18. Storočí k najviac uctievaným svätým Európy a Ameriky. Pápež Bonifác IX. Oficiálne vymenoval tohto veľkého svätca a divotvorcu za patróna duší […]

Patrón duší v očistci Svätý Mikuláš z ...


Modlitba, ktorá vyslobodí mnoho duší z očistca  Večný Otče, obetujem ti Najsvätejšiu krv tvojho Syna Ježiša v jednote so svätými omšami, ktoré sa dnes slúžia po celom svete, za všetky […]

Modlitby za duše v očistci – Modlitba, ...


1
  Bol krásny zimný večer a ja s mamkou sme sa vybrali do spoločenstva Diela lásky milosrdenstva a pokoja. Tento deň bol pre nás veľmi výnimočný a plný očakávania. Práve v tento večer sme v spoločenstve […]

Svetlo z neba – Duchovný zážitok po sľube ...