Brožúra – Záchranný veniec ruženca 2


                                                  BROŽÚRA

  1. 9. 2013

Radi by sme vás upozornili na brožúrku s názvom Modli sa a pracuj – Ora et labora, ktorá bola vydaná 24.7.2013.

V tejto brožúrke sa môžete dočítať všetko, čo chcete vedieť o Záchrannom venci ruženca vrátane posolstiev Panny Márie a povzbudzujúcich slov Pána Ježiša.

Ponúkame vám výňatok z tejto brožúrky a sú to dve svedectvá. Je to svedectvo otca Martina, ktorý je duchovným vodcom omilostenej duši a svedectvo Augustíny, ktorá fajčila od svojich 12-tich rokov a bola oslobodená od tohto zlozvyku.

Kto by mal záujem o kúpu tejto brožúrky (cena 2€ + poštovné) a chcel sa dozvedieť omnoho viac, nech nás kontaktuje – viď rubrika Kontakt.

Túto 84-stranovú knižočku si môžete zakúpiť zatiaľ iba u nás.

Knižočka prináša hlboké duchovné bohatstvo i pokrm pre dušu, s ktorým sa chceme podeliť.

brozura

 110-dsc_1113zadok

Svedectvo otca Martina

K cigaretám som nemal nikdy žiaden odpor, až do času, keď už to bola závislosť. O tom, že môžem prestať kedykoľvek – to boli len reči. A za desať rokov sa mi nepodarilo prestať ani raz. Za tú dobu môj rekord, a to horko-ťažko, bolo sedem nekonečných dní bez fajčenia. Zvykol som si a bol to diabolský zlozvyk, lebo som nevedel prestať. Potom nemôžem zabudnúť, aby som nenapísal, aký som mal nedobrý pocit s príchuťou strachu, že mi „dôjdu cigarety“. A preto som sa zabezpečil, aby cigarety boli všade, kam prídem a v poriadnej zásobe. Najviac mi dalo zabrať, aby ma nebolo cítiť nikotínom. Ani noc už nebola na spanie a mnohokrát prerušená, akoby ma niekto zobudil „na jednu“. Pri tom množstve, ktoré som „skonzumoval“, dvadsať-dvadsaťpäť kusov, som mal vždy výhovorku, keď som zakašľal, že to je to moje nedoliečené a nevyležané. Ale pravda bola opakom. Ani dennodenné kašľanie ma neodradilo.

Raz keď som bol sám na prestávke „ s kamarátom na dva ťahy“ bol som práve na konci, že už zahasím a vtedy som počul v duši, ako mi niekto hovorí, že zomrieš na rakovinu pľúc, ako starý otec. Aj tak som neprestal! Jednoducho povedané, nevedel som to urobiť. Bol som ako otrok, cez deň i v noci. Prvá výčitka, aby som prestal prišla, keď som počul Pána Ježiša ako cez Danku mi hovorí: „Ako ma môžeš držať v tých istých rukách.“ Hneď som pochopil, že Pán myslí na svätú omšu, na pozdvihovanie a na rozdávanie Svätého prijímania. Bola to ťažká situácia – musím prestať! Absolvoval som krížovú cestu za drogovo závislých, kde sa Pán prihovoril cez Danku, že teraz mnohých dušiam dá milosť, aby boli oslobodení zo závislostí. V duši som vyriekol, aj ja chcem. Štvrtý deň abstinencie, po tom, čo mi Pán Ježiš povedal: „Už sa jej ani nedotkneš“,  prišlo pokušenie a obrovské boje. To, čo sa odohrávalo v mojej duši, bolo hotové peklo. Nesmiem sa jej dotknúť znelo dookola v mojej duši. V zlomku sekundy som mal riešenie: nedotkol som sa, a predsa som fajčil. Keď som vyfajčil polovicu cigarety zazvonil telefón. Volala Danka a prehovoril Pán, ktorý mi povedal: „Koho chceš oklamať?“ V tej chvíli druhá polovica cigarety letela do kanála a ja som si kľakol pred kríž a prosil Pána o odpustenie. Znova som počul Pánov hlas vo svojej duši, a to tak silno, akoby pri mne niekto stál. To, čo mi Pán vtedy povedal, ostáva medzi mnou a ním. Bola to posledná pol cigareta v mojom živote. Od tej chvíle som nikdy necítil abstinenčné príznaky ani neznesiteľnú túžbu, ktorú dobre poznám zo spomínaných siedmich dní nefajčenia. Pochopil som, že to, čo Pán cez Danku na krížovej ceste povedal aj potvrdil, stalo sa! Bol som oslobodený z otroctva závislosti. Svoje poďakovanie Pánovi opakujem každý deň modlitbou Záchranného venca ruženca, kedy nemyslím len na seba, ale i na tých, ktorí bojujú i na tých ktorí už prestali a zmierili sa s tým, že sú otrokmi a hovoria: „Môžem prestať, kedy chcem.“ Sami nemáme síl. Pán nám dáva do ruky zbraň a tá sa volá Záchranný veniec ruženca.

Svedectvo Augustíny

Dňa šestnásteho siedmy dvetisícdeväť sme boli spolu s Dankou na Eucharistickej adorácii v kostole Najsvätejšej Trojice na Solivare v Prešove. Pánu Ježišovi sme tam prednášali svoje vďaky, chvály a prosby. Keďže som bola tuhou fajčiarkou (fajčila som od dvanástich rokov), prosila som Pána Ježiša o modlitbu pre fajčiarov, ktorí chcú s týmto zlozvykom skoncovať, rovnako ako ja. Napriek mojej dlhoročnej závislosti (dvadsaťpäť rokov a veľmi veľa neúspešných pokusov prestať) sa ma skutočne dotkla Božia milosť, ktorou som bola nakoniec oslobodená od tohto zlozvyku.

Prvým dotykom Božej milosti boli Pánove slová vyslovené Dankinými ústami. V kostole som po svätej omši stála pri sakristii čakajúc na vybavenie kňazom. Danka zrazu prišla za mnou a povedala mi, že teraz dal Ježiš veľkú milosť. Ten, kto uverí a prestane fajčiť, bude navždy oslobodený od tohto zlozvyku. Moja odpoveď znela nasledovne: „Môžem si zapáliť ešte jednu cigaretu na rozlúčku?“

Vtom Pán prehovoril: „Ty sa s ním (so Zlým) chceš ešte rozlúčiť? Zriekni sa ho a ja ťa oslobodím. Len ty musíš povedať chcem.“ Povedala som: „Chcem, Pane“, ale bez Krista to nedokážem. Vtedy v mojom živote začal konať Ježiš.

„Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím“ (Jn 2,19b).

Tak sa stalo aj v mojom živote. Tie tri dni boli pre mňa vskutku ťažké a trvali akoby celú večnosť. No v pozadí sa vynímala aj moja nekonečná dôvera v Pána Ježiša. Na tretí deň som bola naozaj „slobodná ako motýľ“. Už nikdy viac som si nezapálila cigaretu. Toto všetko sa stalo vo februári dvetisícdeväť.

Veľmi som sa tešila milosti, ktorú som dostala od Pána Ježiša. Postupne som nadobúdala veľmi silnú túžbu prosiť za všetkých fajčiarov. Tieto prosby som prednášala zakaždým, kľačiac pred Eucharistiou – živým Kristom, ktorý je medzi nami.

Práve v spomínaný deň, boli všetky moje prosby prednášané od februára do júla, vyslyšané. Udialo sa to veľmi rýchlo. Keď Danka adorovala spolu so mnou, sediac po mojej pravici. Modlili sme sa a rozjímali. Moje rozjímanie bolo prerušené v tom momente, keď sa ku mne Danka naklonila, v túžbe niečo mi povedať. Všimla som si, že zotrváva v hlbokom rozjímaní. Vtom začal na mňa jej ústami hovoriť Pán Ježiš a ja som až po chvíľke zaregistrovala, že je to vlastne modlitba. Nemala som pri sebe pero ani papier, takže som si nič nezapísala. Snažila som sa čo-to si zapamätať, ale bola to dlhá modlitba. Nedokázala som to.

Keď sa Danka prebrala z extázy, povedala som jej čo sa stalo. Obidve sme boli veľmi smutné, že sa nič z toho nezaznamenalo. Rozhodli sme sa, že po ukončení adorácie sa pôjdeme poďakovať k jaskyni Lurdskej Panny Márie. Znova sme začali prosiť o modlitbu, ktorú Ježiš diktoval pri adorácii. Už o malú chvíľu sme sa stali obe svedkyňami nekonečnej Božej lásky a milosrdenstva. Pán Ježiš zopakoval tú istú modlitbu, ktorú som už raz počula. To som si už samozrejme nenechala ujsť a všetko som zachytila na mobilnom nahrávači. Po vypočutí nahrávky sme pochopili, že je to akýsi ruženec pre drogovo závislých. Bolo nám povedané, že je to Záchranný veniec ruženca.

 

 

Zdieľať

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

2 myšlienky “Brožúra – Záchranný veniec ruženca

  • ľudmila Ferencová

    Požehnaný deň Augustínka. Chcem si objednať tú brožúrku Záchranný veniec ruženca aj ten Váš špeciálny ruženec. Za zaslanie Pán Boh zaplať. A zapíšte ma na jeho modlenie, Každý pondelok večer sa budem s Vami spoločne modliť v živom vysielaní a zapíšte ma aj na trojdnie pred prvým piatkom.Napíšte mi ale presnejšie info, aby som to nezbabrala -kedy, o ktorej hodine a aká modlitba- a bude to tiež živé vysielanie? Nech Boh žehná Danku a celé spoločenstvo. adresa- ľudmila Ferencová