Deviatnik je bez prerušenia deväť dní po sebe nasledujúca pravidelne vykonaná modlitba, ktorou môžeme dokázať našu stálosť a vytrvalosť pred Bohom. Pomodlime sa túto modlitbu s hlbokou zbožnosťou a […]

Deviatnik ku cti svätej Rity


3
12.4.2018 Pane Ježišu Kriste, požehnaj prosím moje dieťa a ponor ho do hĺbky svojho nekonečného milosrdenstva. Ty najlepšie poznáš moju bolesť a trápenie v ktorom sa práve teraz v tejto chvíli nachádzam, […]

MODLITBA – Pane požehnaj moje dieťa
Odovzdanie sa sv. arch. Michalovi. Svätý Michal archanjel, najvernejší Boží sluha, ktorý si rozprášil vzbúrených duchov, pripravených k opovážlivému rozhovoru so svojím Stvoriteľom. Ako hlasno a rozhodne znie Tvoja výzva:” […]

Novéna ku sv. archanjelovi MICHALOVI


Ruženec oslobodenia  začína Apoštolským vyznaním viery a končí hymnou Zdravas kráľovná, Matka milosrdenstva, život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas. K Tebe voláme hriešni synovia Evy, stenajúci a plačúci v tomto slzavom […]

Ruženec oslobodenia


Svätá Gemma Galgani (1878 – 1903), je talianska mystička, ktorá do neba odišla ako mladé dievča, keď mala 25 rokov.  Vedela krásne spievať, písala verše, bola dobrá v matematike a […]

45 dní so svätou Gemmou GalganiModlitba na krížiku: Ó, Ježišu, plný milosrdenstva a lásky, obeta za hriešnikov, ty si tak zapálený láskou k nám, že zomieraš na kríži za nás. Pokorne Ťa prosíme, aby si […]

Korunka Pátra Pia


  Táto modlitba nadväzuje na článok vysvetľujúci jednotlivé kroky potrebné k uzdraveniu zo strachu. Ako sa zbaviť strachu Strach nevyzerá až tak hrozne, ako v skutočnosti je. Snaží sa nám […]

Modlitba za uzdravenie zo strachu


Svätý Júda Tadeáš bol bratranec Pána Ježiša a jeden z jeho dvanástich apoštolov. Je patrónom v beznádejných, zúfalých a stratených situáciách. Vzývaný ako ochotný pomocník v ťažkých životných bojoch. Jeho novéna, […]

Novéna k svätému Júdovi Tadeášovi  Prvý Zdravas’ Na počesť moci Panny Márie Ó, Nepoškvrnená Panna Mária, mocná Panna, prosím, skrze tvoju nesmiernu moc, ktorú si prijala od Večného Otca, vypros mi čistotu srdca ako […]

NOVÉNA TROCH ZDRAVASOV1
Verím v Boha… Otče náš… 1) Zdravas Mária… ktorý bol za nás tŕním korunovaný.. svätá Mária … 2) Zdravas Mária… ktorý bol za nás tŕním korunovaný.. svätá Mária … 3) Zdravas Mária… ktorý bol […]

Korunka k tŕním korunovanému Kristovi 
  Dôkazom našej ignorácie alebo ľahostajnosti by bola taká svätá omša, ktorú by sme neopatrne alebo z lenivosti neprežili. Svätá omša ukrýva veľké poklady; ak si prečítate tento článok, možno v budúcnosti […]

77 plodov svätej omše